För dig som har en arbetsledande Funktion
upplev AHA i malmö

Utvecklas tillsammans med AHA
Att vara med i nätverket aha underlättar och utvecklar  arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats

samarbete och kunskap betyder nya insikter, nya upplevelser

aha
ett nätverk för dig som har en arbetsledande funktion

Som chef har du det roliga och utmanande uppdraget att arbeta med människors och verksamheters utveckling. Som medlem i nätverket AHA får du kunskap, stöd och utveckling inom arbetsmiljöområdet och
möjlighet att förbereda dig inför de utmaningar som ingår i en ledares uppdrag.

Nätverket AHA ger dig stöd, kunskap och omsorg.

Vision att varje tillfälle med AHA ska innebära nya AHA upplevelser!