VI som står BAKOM AHA

bakom Nätverket AHA står  maria sundqvist och marijana barisic.
Båda med brinnande intresse och hög kunskap inom arbetsmiljöområdet och stor medkänsla för personer som axlar arbetsmiljöansvar i sin vardagMARijana Barisic

Marijana Barisic PYMA AB, legitimerad psykolog med mycket stor kunskap,omsorg och erfarenhet inom stress- och krishantering. Marijana arbetar med den fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön, skapar, utvärderar och reviderar  arbetsmiljö- och krishanteringsplaner. Det är först när arbetsmiljöarbetet tas på allvar som arbetsplatserna mår bättre och en resultatgivande kultur skapas. Varje tillfälle med AHA ska innebära nya AHA upplevelser!


Vår story

Bakgrunden till varför vi skapat AHA

En psykolog och en arbetsmiljöingenjör träffas 2016 och inser att båda har samma erfarenhet eftersom att båda har arbetat med organisationer och arbetsplatser i många år. Den  gemensamma erfarenheten var av att många chefer och ledare var ensamma i sina uppdrag att skapa arbetsmiljöer där människor skulle trivas och få rätt förutsättningar för att prestera och inte riskera att skadas eller bli sjuka. Så småningom mynnade  samtalen mellan psykologen och arbetsmiljöingenjören ut i idéen att skapa ett nätverk där flera kunde samtala om dessa frågor. Ett nätverk där alla som vet hur mycket arbetsmiljön påverkar prestationen kunde samlas och boosta varandra med energi, kunskap och näring i uppdraget att skapa hållbara arbetsplatser. 2016 kom också regeringen att överlämna en skrivelse till riksdagen med syfte att skapa en strategi för det moderna arbetslivet och bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Ett av de prioriterade områdena var precis det som vi samtalat kring, hållbart arbetsliv. Det här gav oss kraft att våga satsa!

Arbetsnamnet Famnen skapas 2017. En 
famn med syfte att falla tillbaka i när det är tufft där ute. 

Nätverket AHA, vision-

att varje tillfälle med AHA ska innebära nya AHA upplevelser

Nätverket AHA, Upplägg - 

frukost föreläsning med en specialist inom det utvalda ämnet som är sakkunnig i samtalet. Ämnet kommer också att kopplas till gällande lagstiftning som rör ämnet och hur man förhåller sig till de olika arbetsmiljöfaktorer som råder på våra arbetsplatser
 och kan påverka ämnet som vi samtalar kring.Maria Sundqvist

Maria Sundqvist Kris & Hjärta AB, arbetsmiljöingenjör och leg. sjuksköterska, en inspirerande människa som på ett positivt och förenklande sätt transformerar krånglig lagstiftning till praktiska lösningar på arbetsplatsen. Maria har 2018 skrivit en rapport om chefsstöd inom arbetsmiljöarbetet. Det är först när arbetsmiljöarbetet tas på allvar som arbetsplatserna mår bättre och en resultatgivande kultur skapas. Varje tillfälle med AHA ska innebära nya AHA upplevelser! 


I höstas 2018 kom erica till oss

Erica är en engagerad och driven kvinna som varit chef i 15 år inom Försvarsmakten, resebranschen och bemanningsbranschen. Idag jobbar Erica som ledarutvecklare, coach, handledare, driver ett antal affärsnätverk, skribent på en tidning och brinner för hållbart arbetsliv. Hållbart arbetsliv innebär att du som ledare har tid för ditt uppdrag och att du och dina medarbetare mår bra, utvecklas och har roligt. Mår vi bra så kommer ofta motivationen, engagemanget och resultatet av sig själv! Men så ser det tyvärr inte ut på arbetsmarknaden idag. Stress är vår tids största folksjukdom som kostar både samhället och företagen otroligt mycket pengar. Engagemanget är i botten. Flertalet vill byta jobb men varken hinner, orkar eller vet vad de vill göra istället. Cheferna hinner varken med sina medarbetare eller sig själva och känner sig ensamma. Majoriteten av alla arbetsgrupper är ineffektiva, samarbetar inte, saknar både mål, mening och uppföljning och alla känner sig ständigt upptagna.
 
Vi lever i en tid av förändring och utvecklingen går i rasande fart och det är kanske därför vi har det lite jobbigt just nu? Både arbetsmarknaden, anställningsformerna, arbetsplatserna, arbetsinnehållet, kommunikationskanalerna, affärsmodellerna och kundernas krav håller på att förändras. Det innebär kanske också att vårt ledarskap och vårt förhållningssätt måste förändras?
 
Utmaningarna  på våra arbetsplatser är många.